sloopwerken_limburg_bv

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in organisaties substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Dit kunnen organisaties bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten.


Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten.

De CO₂-Prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van de organisatie en haar projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie. De plaats van een organisatie op de CO2-Prestatieladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop de organisatie aan alle eisen voldoet.